PERSONVERNPOLICY OG COOKIES

AVTALE TIL VILKÅR

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av et foretak (“deg”) og One Point As (“vi”, “oss” eller “våre”) om din tilgang til og bruk på www.trekkover.no nettsiden samt eventuelle andre medieformularer, mediekanaler, mobilnettsteder eller mobilprogramrelaterte, tilknyttede eller på annen måte knyttet til det (samlet, “Nettstedet”). Du samtykker i at ved å gå til nettstedet, har du lest, forstått og godkjent å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE GODTGJØRER ALLE VILKÅR FOR BRUK, DER ER DU EXPRESST FORBUDT FRA BRUK AV SIDEN, OG DU MÅ TA AVSLUTTE ANVENDELSE SOM FØLGES.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan bli lagt ut på Nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet heri ved henvisning. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å foreta endringer eller endringer i disse bruksbetingelsene når som helst og av hvilken som helst grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere “Siste oppdatert” dato for disse bruksbetingelsene, og du avstår fra enhver rett til å motta spesifikk varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å periodisk gjennomgå disse bruksbetingelsene for å holde deg oppdatert om oppdateringer. Du vil bli utsatt for, og vil bli vurdert å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved fortsatt bruk av nettstedet etter datoen, slik reviderte bruksbetingelser er lagt ut.

Informasjonen som er oppgitt på Nettstedet, er ikke beregnet for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i en hvilken som helst jurisdiksjon eller et land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som ville gjøre oss underlagt krav til registrering i en slik jurisdiksjon eller et land . Følgelig gjør de personer som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder det på eget initiativ og er alene ansvarlig for overholdelse av lokale lover, om og i den grad lokale lover gjelder.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekoden, databaser, funksjonalitet, programvare, webdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet innholdet) og varemerker, service merker og logoer som er inneholdt deri (“Marks”) eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning i USA, utenlandske jurisdiksjoner og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet “AS IS” for informasjon og personlig bruk. Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk, kan ingen del av nettstedet og ingen innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres, lastes opp, publiseres, vises offentligvis, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet for noe kommersielt formål uansett, uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du et begrenset lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet og laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet du har fått tilgang til, bare for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERFORSKRIFTER

Ved å bruke nettstedet, garanterer du at: (1) du har juridisk kapasitet og du godtar å overholde disse vilkårene for bruk; (2) du er ikke mindreårig i jurisdiksjonen der du bor (3) du vil ikke få tilgang til nettstedet via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, et skript eller på annen måte; (4) du vil ikke bruke nettstedet for ulovlig eller uautorisert formål; og (5) din bruk av nettstedet vil ikke være i strid med gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du gir opplysninger som er usanne, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige, har vi rett til å suspendere eller si opp kontoen din og nekte alle aktuelle eller fremtidige bruk av nettstedet (eller deler av det).

PRODUKTER

Vi gjør vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger, funksjoner, spesifikasjoner og detaljer om produktene som er tilgjengelige på nettstedet. Vi garanterer imidlertid ikke at fargene, egenskapene, spesifikasjonene og detaljene til produktene vil være nøyaktige, komplette, pålitelige, aktuelle eller fri for andre feil, og den elektroniske skjermen kan ikke nøyaktig gjenspeile de faktiske farger og detaljer i Produkter. Alle produkter er underlagt tilgjengelighet, og vi kan ikke garantere at varene vil være på lager. Vi forbeholder oss retten til å avbryte eventuelle produkter, uansett årsak. Prisene for alle produkter kan endres.

KJØP OG BETALING

Vi godtar følgende betalingsmåter: Bambora

Du samtykker i å gi nåværende, fullstendig og nøyaktig innkjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp gjort via Nettstedet. Du godtar videre å oppdatere kontoinformasjon og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og utløpsdato for betalingskort, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. Salgsskatt vil bli lagt til prisen på kjøp som anses nødvendig av oss. Vi kan endre prisene når som helst. Alle betalinger skal være i Norwigian Kroners.

Du samtykker i å betale alle kostnader til de prisene som gjelder for dine kjøp og eventuelle fraktkostnader, og du tillater oss å belaste valgt betalingsleverandør for slike beløp ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil eller feil i prisingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver ordre som er lagt gjennom nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan inkludere bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmåte og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller fraktadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forbyde bestillinger som etter vår eneste dom synes å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

BRUKERDATA

Vi opprettholder visse data som du overfører til Nettstedet for å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til bruken av nettstedet. Selv om vi utfører vanlige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle dataene du overfører, eller som relaterer til enhver aktivitet du har foretatt med å bruke nettstedet. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar for deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du avstår her fra enhver rett til handling mot oss som skyldes slik tap eller korrupsjon av slike data.

KONTAKT OSS

For å løse en klage angående nettstedet eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

Ett punkt som
Terminalen 7,
3414 Lierstanda
Telefon: 46520021
post@trekkover.no